ROT-avdraget

Vad är ett ROT-avdrag?
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du


• äger och som du bor i eller har som fritidsbostad eller
• äger och som dina föräldrar bor i.
(fritidshus, hus och bostadsrätt)

Skattereduktion för husarbeten medges med högst 30.000 sek per person och år.

Mer information om hus-/ROT-arbete på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se